Advertentie
Advertentie

Het gouden kalf van de Internet-beveiliging

(tijd) - Het marktonderzoekbureau International Data Corporation (IDC) verwacht dat het aantal webgebruikers zal stijgen van 69 miljoen in 1997 naar 320 miljoen tegen eind 2002. IDC gaat er van uit dat de handel over Internet zal groeien van 32 miljard dollar (27,62 miljard euro) in 1998 naar 130 miljard dollar (112,20 miljard euro) in 2000. Er is een grote voorwaarde. De handel via Internet moet veilig kunnen gebeuren. Datamonitor schat dat de markt van de Internet-beveiliging in 2001 16 miljard dollar (13,81 miljard euro) zal bedragen. Het Leuvense bedrijf Netvision ambieert een voortrekkersrol te spelen op die markt, zeker in Europa. Datamonitor voorspelt dat het aantal bedrijven die elektronische handel met andere bedrijven doen (business-to-business e-commerce) in Europa zal stijgen van 599 naar 63.740 in 2000 en naar 245.000 in 2002. In de VS ziet het bedrijf een toename van 6.600 naar 173.000 in 2000 en 630.000 in 2002.