Het groene (korte-termijn-) denken

Als donderdag ook de basis van Ecolo het licht op groen zet, is de kans groot dat het Sint-Michielsakkoord in het parlement de vereiste tweederde meerderheid achter zich zal krijgen. De Franstalige Groenen hebben lang voor de herfinanciering van hun achterban gestreden, maar ze hebben hun slag slechts zeer gedeeltelijk thuisgehaald. Het bijgestuurde Sint-Michielsakkoord is in globo zelfs iets goedkoper dan het oorspronkelijke. De deelgebieden zullen de eerste jaren meer ontvangen dan oorspronkelijk tussen de meerderheidspartijen was overeengekomen; maar in latere jaren zullen ze minder ontvangen. Zodat, op luttele miljarden na, de eindfaktuur dezelfde blijft.