Het grote aandelendilemma: splitsen of niet?

Het fenomeen aandelensplitsingen is actueel. Donderdag namen vijf mini-CBR's de plaats in van een oud aandeel en werd ook Siemens in schijven gesneden, in navolging van een reeks andere Duitse aandelen. Enkele weken geleden maakte Lippens geïrriteerd duidelijk waarom Fortis Amev wel en Fortis AG niet splitst. En op heel wat aandeelhoudersvergaderingen komt de materie ter sprake. Het is een heet hangijzer, dat splitsingsprobleem. Er zijn duidelijke voordelen en duidelijke nadelen. Maar wat is het gevolg voor de aandelenkoers?