Het hoe en waarom van opties in 1-2-3

(tijd) - Wanneer koopt de belegger het best zijn opties? Welke risico's loopt hij als hij opties schrijft? Wat moet hij doen als hij verwacht dat de koers sterk zal schommelen, maar twijfelt over de richting? Op deze vragen geven we een antwoord, geïllustreerd met een cijfermatig voorbeeld en een koersgrafiek waar de winst of het verlies wordt afgezet tegenover de koers van de onderliggende waarde.Particuliere beleggers beschouwen opties dikwijls als speculatieve beleggingsvormen waar ze beter van af blijven. In feite is een optie nochtans een verzekering: iemand die een optie koopt, verwerft de zekerheid dat hij gedurende een bepaalde periode de onderliggende waarde kan kopen (call) of verkopen (put) tegen een vooraf welomschreven prijs. Voor dat recht betaalt hij een premie aan de verkoper of schrijver van de optie. Met opties kunnen de beleggers tevens inspelen op de marktsituatie en de door hen ingeschatte evolutie. We geven drie populaire strategieën.