Advertentie
Advertentie

Het Hoger Belang

De bestaande N-F-verdeling van het aantal Belgische europarlementszetels houdt momenteel geen discriminatie in, maar later, als de staatshervorming zal zijn voltooid, eventueel wel. Zo kan het toch wel merkwaardige arrest van het Arbitragehof over de wet op de Europese verkiezingen worden samengevat. Die wet houdt volgens het Hof geen discriminatie in omdat de erin opgenomen afwijking op het gelijkheidsbeginsel ingegeven is door het "hoger belang'. Maar dit betekent niet dat het doel de middelen heiligt. Want, aldus nog het Hof, die afwijkingen moeten in verhouding staan tot het nagestreefde doel, in casu de communautaire pacifikatie, en gebaseerd zijn op objektieve en redelijke gronden.