"Het huidige CVP-discours lijkt op een slechte preek van een onderpastoor'

LEUVEN (tijd) - Heeft de CVP nog toekomst? Ja, stelt Bertrand J. de Clercq, hoogleraar politieke filozofie aan de KU Leuven, onomwonden. Maar dan moet de partij ophouden te preken als een slechte onderpastoor. Ze moet de VLD-retoriek ontzenuwen door zelf het traditionele liberale gedachtengoed meer te gaan belichamen. Voorts moet ze openlijk de Vlaamse kaart durven trekken en "ontzuilen'. Een niet mis te verstane boodschap voor het CVP-kongres van dit weekend (zie kader). De achteruitgang van het geloof hoeft volgens de Leuvense politieke filozoof geenszins het einde van de CVP in te luiden. De kerkelijken stemmen nog wel massaal voor de CVP, maar toch is de partij nu minder dan ooit een partij van gelovigen. Het kiespubliek van de CVP is veel heterogener.