Het imperium van socialist Maxwell: stroomversnelling sinds vorig jaar

Maxwell startte als Brits invoerder van wetenschappelijke publikaties van de Duitse groep Springer Verlag, in 1949. In 1946 had hij als Brits kapitein in Berlijn Springer uit de assen helpen herrijzen. Maxwell wist wat de oorlog aangericht had: bijna zijn hele Joodse familie werd uitgemoord. Maxwell heet eigenlijk Jan Ludwich Hoch, en vluchtte in 1939 uit Tsjechoslovakije.