Het internet begint te krimpen

(tijd) - Het aantal websites op het internet nam in november wereldwijd af met ruim 182.000 tot 36,28 miljoen. Dat blijkt uit gegevens van het gespecialiseerde Britse onderzoeksbureau Netcraft. Het is slechts de tweede keer in bijna zes jaar dat er zich een daling voordoet, maar deze keer is de afname groter. Waarnemers menen bovendien dat ze langer zal duren en mogelijk een trendbreuk betekent.