@ Het internet hield begin deze week stand tegen wat waarnemers de gro

otste en ingewikkeldste elektronische aanval noemen in de geschiedenis van het net. Hoewel de helft van de 13 rootservers, die de ruggengraat van de elektronische snelweg vormen, een uur werden lamgelegd, hebben weinig internauten iets van de aanval gemerkt.De rootservers herbergen de lijsten met de internetadressen van alle aangesloten computers en sturen alle e-mail- en internetgebruikers naar hun plaats van bestemming. Maandag werden de servers bestookt met een grootschalige Distributed Denial of Service (DDoS)-aanval. Daarbij worden vanop honderden computers tegelijk massaal verzoeken om informatie afgevuurd op een server, met de bedoeling die lam te leggen. Zo kan het e-mail- en webverkeer danig in de war raken.De rootservers ontvingen tijdens de aanval dertig tot veertig keer zoveel verzoeken als normaal. Zeven van de dertien servers bezweken onder de toevloed en waren een uur buiten dienst. Twee andere hadden last van onderbrekingen. Door toedoen van de alerte instanties bleven de overige servers werken. Zij namen de functies van de bezweken servers over en hielden het internet recht. In theorie kan de wereldwijde elektronische snelweg op een enkele server draaien, zij het erg vertraagd. De herkomst van de aanval blijft onbekend. De cyberdivisie van de Amerikaanse federale politiedienst FBI is een onderzoek begonnen.