Het is mogelijk de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te beëi

ndigen.Duurt de arbeidsongeschiktheid meer dan zes maanden, dan gelden specifieke regels. Dat is ook het geval tijdens de proeftijd.Alleen voor het ontslag van een bediende stelde de wetgever een financieel voordeliger regel op.Ontslag om dringende reden wegens ziekte is niet mogelijk.