Advertentie
Advertentie

Het jaar van de ontnuchtering

Voor de obligatiemarkten was 1994 het jaar van de ontnuchtering. De cijfertjes in de tabel vertellen allemaal hetzelfde verhaal: vorig jaar was voor de obligatiemarkten een rampjaar. In het begin heette het nog dat de financiële markten 'overdreven', en dat de rentestijging 'niet gerechtvaardigd' was. Geleidelijk aan verstomden deze geluiden echter, en nu is wel duidelijk geworden dat er vorig jaar meer aan de hand was dan een tijdelijk rente-opstootje.Laat ons even de voornaamste oorzaken van dit desastreuze jaar bekijken. Allereerst was er de euforie van 1993. Het lijkt er inderdaad op dat het eerder de rentedalingen van de tweede helft van dat jaar zijn die fundamenteel 'niet gerechtvaardigd' waren. Ook het toegenomen belang van wat men in het jargon 'leveraged players' noemt, speelde een belangrijke rol. De aard van deze wezens en de technieken die ze gebruiken lopen sterk uiteen, maar gewoonlijk komt het er op neer dat ze beleggen met geleend geld. Het gevolg is dat de markten eind '93 erg kwetsbaar geworden waren voor een ommekeer van de dalende rente-trend. Ten slotte was er de veerkracht van de Amerikaanse ekonomie en het ekonomisch herstel in Europa. De gevolgen staan in elk handboek ekonomie te lezen; toename van de inflatieverwachtingen, strakker monetair beleid, meer vraag naar kapitaal, hogere lange-termijnrente.