Het jaar van het euro-examen

In 1997 moesten de EU-lidstaten hun euro-examen afleggen. Op basis van de in 1997 geboekte resultaten, zal in 1998 worden beslist wie in 1999 aan de eenheidsmunt mag deelnemen. Nu al wordt ervan uitgegaan dat dit voor elf van de vijftien lidstaten het geval zal zijn. In 1997 was ook de werkgelegenheid een centraal thema in de Europese Unie. Aan teksten en bijeenkomsten hierover ontbrak het niet. De werkloosheid bleef evenwel op een onaanvaardbaar hoog peil gehandhaafd.