Het jaar van het nieuwe socialisme

Minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen wacht de sp.a een dubbele uitdaging: het opbouwen van een wervend leiderschap rond de nieuwe voorzitter, Johan Vande Lanotte, en het vertalen van de sociaal-democratische maatschappijvisie in een aantrekkelijk en wervend partijprogramma. Die uitdagingen zijn niet min, omdat er na de slechte opiniepeilingen en de breuk in het vertrouwen met het ABVV voor de sp.a heel wat op het spel staat, stelt STEFAAN FIERS.