Het jongste rentewonder Twintig procent over één jaar? Hierzie.

Deze krant wil bij gelegenheid specialisten aan het woord laten over de boeiende wereld van de obligatiemarkten. Nu er 20 % wordt geboden op obligaties in Australische dollar, vroegen we Karl Van Borm van het bonddepartement van Merrill Lynch in Londen dit curiosum toe te lichten. Na Swedish Export Credit (SEK), Kredietbank en Postipankki, pakte Banque Générale du Luxembourg, BGL, vorige week uit met een Australische dollarlening op één jaar met een valuta-optie voor de debiteur. De belegger krijgt met deze formule tot drie procent méér rentevergoeding dan op een klassieke Euro- obligatie in dezelfde munt en met dezelfde looptijd van één jaar. Voor het eerst zijn nu in Australische dollar Euro- obligaties beschikbaar met meer dan 20 % rente. De debiteur van de lening houdt zich wel het recht voor om de in Australische dollar ontleende fondsen terug te betalen in Australische dollar of... in Amerikaanse dollar. Een stukje financiële engineering van de bovenste plank.