Het juist invullen van een aangifte in de vennootschapsbelasting

(van een medewerker)