Het keuzedividend laat beleggers weinig keuze

(tijd) - De jongste jaren stellen meer en meer op de beurs genoteerde bedrijven hun aandeelhouders een keuzedividend voor. Op steeds meer jaarvergaderingen duikt ook de vraag van aandeelhouders naar een 'dividend in aandelen' op. Veel beleggers blijken er voor 100 procent van overtuigd dat bedrijven die aan hun aandeelhouders een 'stockdividend' of een 'keuzedividend' toekennen, die aandeelhouders ook meteen een grote dienst bewijzen. Enige relativering lijkt hier nochtans op haar plaats.Dividenden innen: in ons land blijft het een hele klus voor de modale belegger. De meeste beleggers kiezen ook vandaag nog voor fysieke levering van de aandelen (en obligaties) die ze aankopen. Dat het grootste deel van de Belgische bedrijven de beleggers al geruime tijd de gelegenheid biedt hun aandelen op naam te registreren en zo ook meteen een uitgebreide dienstverlening te bekomen (zoals het automatisch overschrijven van het dividendbedrag op een bankrekening naar keuze of het toesturen van nuttige zaken als een exemplaar van het jaarverslag, een prospektus of een persbericht over de resultaten of ander nieuws dat koersbeïnvloedend is), kan die gewoonte blijkbaar niet veranderen.