Advertentie
Advertentie

Het kommunisme werd verpletterd, maar de planekonomie leeft nog

ANTWERPEN (tijd) - Het marxisme als grondslag voor de ekonomie loopt over heel de wereld wellicht op zijn laatste benen. De bronzen Lenin werd in de Roemeense hoofdstad Boekarest van zijn voetstuk gehaald. Toen destijds partijvoorzitter Gorbatsjov in 1986 de perestroika in de Sovetunie afkondigde, kon niemand vermoeden dat dit het einde zou inluiden van een ekonomisch systeem, de planekonomie. Vooral na het gat in de Berlijnse Muur kende de politieke evolutie een exponentiële versnelling. Opvallend is evenwel dat tot op heden het basisstramien van de planekonomie ondanks de perestroika intakt is gebleven, zeker in de Sovjetunie, minder in de satellietlanden. Verloopt de politieke glasnost exponentieel, dan kruipt de ekonomische perestroika als een trage slak en is de markt misschien verder af dan ooit.