Het koncept 'bedrijfskultuur' en de fusie van Artois en Piedboeuf

Het koncept bedrijfskultuur geniet een toenemende belangstelling in de bedrijfswereld. Het groeiend aantal publikaties dat bedrijfskultuur aan bedrijfsresultaten koppelt, het sukses van de Japanse ondernemingen en de internationalizering van het bedrijfsleven, zijn hier zeker niet vreemd aan.