Het krantebedrijf is een informatiebedrijf geworden

VIJFENTWINTIG jaar geleden startte het Uitgeversbedrijf Tijd met een vrij duidelijk geformuleerde doelstelling: het uitgeven van een krant voor Vlaamse bedrijven, kaderleden, beleggers, ekonomisch geïnteresseerden. De simpele ambitie was: ekonomische informatie in de eigen taal verschaffen. Het was een vorm van ekonomische emancipatie. Het toenemende ekonomische gewicht van het Vlaamse land binnen de Belgische kontekst en de frustratie binnen het Vlaamse bedrijfsleven over het gebrek aan Nederlandstalige informatie vormden de direkte aanleiding tot de oprichting van de krant.