Het kritische denken is niet verstomd, het komt alleen wat chaotisch tot ons

(van een medewerker)