Het leven der Vlamingen

De vorige editie van Wie is wie in Vlaanderen dateerde van 1989; toen stond er 1989-1993 op de cover. De trouwe gebruiker van dit soort naslagwerk zat dus al enkele jaren te wachten op een nieuwe, vierde editie. Die is er nu, en ze moet ons voorthelpen tot de zevenhonderdste verjaardag van de Guldensporenslag.De nieuwe editie is ongeveer even omvangrijk als de derde (1.455 blz.), ze is gedrukt op glanzend papier en ze kost iets minder (4.450 frank, tegen 4.542 frank voor de vorige editie). Ze is bovendien verkrijgbaar als cd-rom (1.390 frank).De lezer krijgt relevante (en minder relevante) biografische informatie over meer dan 13.000 Vlamingen. Het zijn in beginsel allemaal mensen die een min of meer prominente rol spelen in bedrijfsleven, cultuur, godsdienst, media, onderwijs, overheidsdiensten, politiek, sport, verenigingsleven, vrije beroepen of wetenschap. Van elke persoon vernemen we beroep, geboortedatum, echtgenoot/echtgenote, opleiding, loopbaan, publicaties of prestaties, lidmaatschappen, adres, telefoon, eventueel fax en e-mail. De volgorde is alfabetisch; vrouwen staan vermeld met hun meisjesnaam, met verwijzing naar hun man. Lieden met een pseudoniem vind je beschreven onder hun echte naam, maar ook hun schuilnaam wordt vermeld. Sommige personen ontbreken overduidelijk in het repertorium; dat is niet noodzakelijk de schuld van de samenstellers. Bekende namen ontbreken doorgaans omdat ze niet in het boek wilden, om redenen van privacy, voorzichtigheid, bescheidenheid of nalatigheid.De minste lacunes tref je aan bij politici, bedrijfsleiders (hoewel André Leysen er bijvoorbeeld niet in staat), mensen uit de media en de sociaal-economische sector. De academische wereld is goed present, zeker de jongere generatie. De afwezigen zijn al wat ouder. De sportwereld lijkt het slordigst te zijn. Eddy Merckx, Paul van Himst, Roger Moens, Gaston Roelants, Miel Puttemans, Karel Lismont, Jean-Marie Pfaff, ook Bart Wellens en Sven Nijs vonden ruim de tijd hun gegevens door te seinen. Maar de sportvrouw (Kim Clijsters), sportman (Luc van Lierde) en voetballer (Lorenzo Staelens ) van het jaar 1999, Dominique Monami, Rik van Looy, Marleen Renders, Lieve Slegers lieten het afweten. Sommige personen zijn heel gul met allerlei informatie. Een veldrijder meldt dat hij lid is van een vissersclub. Een aantal politici is heel discreet wat betreft de vermelding van hun partner (ze vermelden hem of haar niet).Het boek en de cd zijn bedoeld als werkinstrument voor een zeer ruim publiek: bibliotheken, overheidsdiensten, kranten en andere media, bedrijven die personeel willen rekruteren of een doelgericht publiek zoeken voor hun producten, organisatoren van congressen, nieuwsgierige en weetgierige particulieren die willen weten wat politici en andere prominenten in het verleden gepresteerd hebben. Het zou mooi zijn als de auteurs ook de moed vinden hun Qui est qui en Belgique francophone nieuw leven in te blazen. Want de tweede editie daarvan (1985 1989) verscheen in december 1984. JARik Decan, Christine Vertente, Mia Maes e.a. - Wie is wie in Vlaanderen 2000 2002. Biografische encyclopedie - 1999, Brussel, Uitgeverij BRD(de Tyraslaan 75, 1120 Brussel), 1.425 blz., 4.450 fr.,ISBN 90-6598-003-2,cd-rom: 1.390 fr.