Het magische getal van het BNP

(tijd) - Om de gezondheid van een economie af te lezen, volstaat één getal: de groei van het bruto nationaal product. In dat magische getal komen alle andere economische indicatoren tezamen. Voor de ECB is het een kerncijfer voor de bepaling van haar rentebeleid. Deze week