Het Nederlands praktisch bekeken

'Vulgariserend' en 'educatief' zijn de adjectieven die ons voor ogen staan wanneer we 'De Grote Taalatlas' bekijken. Een heel mooi uitgegeven, maar niet al te diepgaand werk waarin de oorsprong en ontwikkeling van taal en schrift in de gehele wereld onder de loep wordt genomen. Redacteuren waren Bernard Comrie, Stephen Matthews en Maria Polinsky, alle drie als taalkundige actief aan de universiteit van Southern California in Los Angeles.