Advertentie
Advertentie

Het nieuwe Sabena

De kaarten zijn geschud, het spel kan beginnen. Topman Müller heeft de werknemers van Sabena en de buitenwereld kond gedaan van zijn toekomstvisie op de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij. Het is een stevig onderbouwde strategie die op papier kans heeft op slagen. Ondernemingsplannen behoren helaas niet tot het domein van de exacte wetenschap, maar het plaatje van de Duitser oogt goed. Daarbij komt dat hij in zijn prognoses erg conservatief tewerk ging. Toch waarschuwt hij nu al dat geen enkele luchtvaartmaatschappij het zich kan veroorloven op haar lauweren te rusten. Productiviteitsverbeteringen en besparingen zijn een continu proces, zegt Müller. Werknemers en vakbonden zijn gewaarschuwd.Waar wil hij naartoe? Zoals verwacht wordt Sabena geen goedkope maatschappij (low fare airline), evenmin een zuivere transporteur die zijn commerciële taken overdraagt aan zijn opdrachtgever. Maar Sabena zal ook geen luchtvaartmaatschappij blijven met wereldomvattende ambities. Müller kiest in grote lijnen voor het model van het Zwitserse Crossair, zij het in licht gewijzigde vorm. De nadruk komt meer dan ooit tevoren te liggen op het aantrekken van goedbetalende zakenpassagiers. Liefst zoveel mogelijk op de Belgische markt, de Europese klanten die via Brussel vliegen moeten bereid zijn daarvoor wat extra te betalen. Intercontinentaal worden enkel de rendabele routes behouden of die welke voldoende passagiers aanbrengen voor de Europese bestemmingen.De sociale prijs die daarvoor moet betaald worden is niet gering, liefst 1.632 voltijdse banen - het betreft meer dan 2.000 personen. Uiteraard gaat het niet uitsluitend om ontslagen, maar zowel voor de vakbonden als voor de betrokken werknemers wordt het een harde noot om kraken. Zich beroepen op de begin dit jaar ondertekende CAO die werkzekerheid garandeerde tot einde 2002 en die inging op de syndicale eis dat de filialen onder hetzelfde paritair comité blijven als Sabena, is vechten tegen de bierkaai. Verstandige vakbondsleiders zullen beseffen dat ze geen keuze hebben. Hopelijk proberen ze dat te verkopen aan hun achterban en zetten ze de deur niet open voor een escalerend sociaal conflict dat de maatschappij alleen maar te gronde kan richten. Het halfjaarverlies van 139 miljoen euro of 5,6 miljard spreekt voor zich.Net op een ogenblik dat de verleiding om harde acties te voeren het grootst is, heeft Sabena nood aan sereniteit. Als Sabena zijn missie om in Brussel en in Europa de geprefereerde business carrier te worden, waar wil maken, moet het die zakenreiziger stabiliteit bieden. Want als die business traveller één ding haat, is het onvoorspelbaarheid. Ondanks de kwaliteitsverbeteringen die Sabena doorvoerde, doet de Such A Bad Experience Never Again-grap nog steeds de ronde. Wilde acties zullen dat valse imago opnieuw versterken en dat kan het nieuwe Sabena missen als kiespijn. Als we onze manier van werken niet drastisch wijzigen en de noodzakelijke ontslagen aanvaarden, stevenen we af op een faillissement, zegt Müller. Duitsers maken zelden grapjes en deze 40er is bovendien de beste manager die Sabena in jaren gehad heeft. De rangen sluiten achter Christoph is de boodschap. Guido MEEUSSEN