Het onderonsje van de Brusselse bestuurswereld

(tijd) - Het oude België is niet dood. De vertegenwoordigers van de traditionele ondernemingen scoren nog steeds het hoogst als bestuurder van genoteerde bedrijven. Dat blijkt uit een door de redactie samengestelde ranglijst van topbestuurders in België. De lijst is gezien het snel wijzigende beurslandschap onvermijdelijk onvolledig. Maar hij geeft toch een indruk van de verdeling van de kaarten in een tijdperk waarin de opdracht en het gezag van bestuurders ter discussie staan.De redactie ging op een kwantitatieve wijze na wie er via een stem in de bestuursraden van Belgische onderneming het meest te zeggen heeft in ons land. De op de contantmarkt enkele fixing genoteerde en de niet-genoteerde bedrijven zoals Interbrew of Sabena zijn niet opgenomen in de telling. Ook dochters van buitenlandse groepen of recent van de beurs verdwenen bedrijven worden buiten beschouwing gelaten. Voorts werden gewichten toegekend volgens het belang van de onderneming en de functie van de bestuurders. Ondanks deze beperkingen leidt de studie tot enkele interessante vaststellingen. Zoals deze: de macht in België is en blijft nog altijd geconcentreerd bij de vertegenwoordigers van de traditionele bedrijfscultuur.