Het ontbinden van patrimoniumvennootschappen

(van onze medewerker) (tijd) - Omtrent het vereffenen van een vennootschap die onroerende goederen in eigendom heeft, zijn op fiskaal vlak twee aspekten uit te diepen. In eerste instantie moet nagegaan worden wat de gevolgen zijn op het vlak van de personen- en vennootschapsbelasting. Daarnaast is de vraag wat de gevolgen zijn op het vlak van registratierechten. Het is de bedoeling in deze bijdrage enkel in te gaan op dat laatste gevolg. Het krisisplan zorgt immers voor een revolutie op het vlak van de registratierechten bij de vereffening van een vennootschap met toebedeling van de onroerende goederen aan één of meer vennoten. Vereffening