Het ontstaan van de grote Vlaamse holding

1997 was het jaar dat de grote Vlaamse holding het levenslicht zag, met de opslorping van Gevaert door Almanij. Hierdoor nam de schaalgrootte van Almanij fors toe, wat een samengaan van KB met Cera vergemakkelijkt, en krijgt Almanij een industrieel venster. Voor de Generale was 1997 het jaar dat de grootste Belgische holding gedegradeerd werd tot een 'niet-strategische participatie'. Albert Frère versterkte zich in 1997 nog verder in de Suez-groep, maar brak terzelfdertijd de historische band tussen GBL en BBL. Ten slotte was 1997 ook het jaar dat de GIMV op de beurs genoteerd werd.