Het onverkoopbare verkoopargument van de sociale zekerheid

(tijd) - De achterban van het ACV, het ABVV en de ACLVB heeft unaniem het Generatiepact verworpen. Zijn verzet spitst zich toe op het loopbaaneindedebat. Het valt op dat bij de vakbondsbasis met geen woord gerept wordt over de welvaartsvastheid van de uitkeringen en de financiering van de sociale zekerheid. De vakbondstop slaagt er niet in die belangrijke overwinningen aan zijn basis te verkopen. Zelfs niet aan de jongeren, op wie die beslissingen wellicht meer impact zullen hebben dan het langer werken.