Het opleidingsbeding glipt vaak in arbeidscontracten

Opleiden kost soms veel geld en met de huidige krapte opde arbeidsmarkt zijn bedrijven er van langsom minder zeker van dat hun medewerkers lang genoeg blijven om de opgestoken kennis bij hen te verzilveren. Bedrijven proberen de opleidingsinvestering steeds vaker te beschermen doorin arbeidscontracten een scholingsbeding in te schrijven.Wie na een opleiding naar de concurrentie vertrekt,moet dan in principe de opleidingsinvestering terugbetalen.