Advertentie
Advertentie

Het Pakt

Begin mei lanceerde de regering het idee van een begrotingspakt voor tien jaar met de sociale partners. Het voorstel had iets verleidelijks. Regering en sociale partners zouden er zich toe verbinden tegen het jaar 2000 de schuldkwote van de overheid terug te brengen tot 80 procent van het bnp. Om dit te bereiken zou ervoor gezorgd worden dat enerzijds de uitgaven in de sociale zekerheid in toom werden gehouden en anderzijds de overheidsinkomsten even snel groeiden als het bnp. De onderliggende redenering was dat alle ondertekenende partijen baat hebben bij gesaneerde overheidsfinanciën. De laatste hypoteek op onze ekonomie zou aldus worden gelicht en er zou bovendien ruimte komen om na 2000, wanneer de vergrijzing volop toeslaat, onze sociale zekerheid overeind te houden.