'Het Pentagon overschatte zichzelf'

Hans Blix leidde in de maanden voor de oorlog de VN-wapeninspecties in Irak. Hij speelde een sleutelrol in de aanloop tot het conflict. Hij rapporteerde immers aan de VN-Veiligheidsraad en raakte geklemd tussen het Amerikaanse kamp, dat een oorlog wilde, en het andere kamp. De Zweedse diplomaat stelt dat de oorlog nooit zou zijn goedgekeurd door het Amerikaanse en het Britse parlement als voor de oorlog duidelijk was geworden dat er geen massavernietigingswapens meer waren. De Zweed is niet mals in zijn kritiek op het beleid van de Amerikaanse president Bush, maar hij doet dat diplomatiek en soms met een kwinkslag.