Het pietluttige achter de geschiedenis

Zelf noemt Philippe Blasband, Brussels auteur van Iraanse origine, Het vergeten dorp voorbij de bergen het sluitstuk van zijn theaterwerk. Het is dan ook een vrij ambitieuze tekst geworden, een epos à lexotique waarin tragedie en satire vrijelijk stoeien in de meest uiteenlopende genres en stijlen uit oost en west. Een flinke brok dus voor DitoDito en de jonge Nederlandse groep Tg Monk, die in dit project voor het eerst samen aan de tafel schuiven.Jef AERTS