Het poëtische in klank gezet

Krikri is een erg pril maar bijzonder actief gezelschap met Gent als thuisbasis. Hun credo is het poëtische op een hedendaagse manier naar voren brengen. Dat poëtische schuilt allerminst enkel in het geschreven woord, maar veeleer in de klank, de muziek, het beeld en de dramatische handeling. Het zelfstandige naamwoord poëzie vermijden ze omdat het verband met het geschreven woord te sterk is en de verbondenheid met een gebeurtenis te klein. Wat het poëtische volgens hen concreet vertegenwoordigt, bundelen ze op 31 maart in hun eerste festival. Opvallend is de sterke band met actuele muziek waarbij elektronische muziek een prominente rol krijgt.Hoewel Krikri pas in januari van dit jaar werd opgericht, liet het gezelschap zich al met tal van acties opmerken. Zo brachten ze, onder de titel kasbonbons, poëtische woordcombinaties aan op de kassabon van een grootwarenhuis. De postbode bezorgde dan weer onverwacht poëtisch post, p-post, aan huis. In resto poetico werd de eetzaal van een gaarkeuken de ruimte voor een visueel en akoestisch totaal. Summa poetica vormde een drieluik omtrent poëzie en elektronische muziek, waarbij muziek werd gebracht van Louis de Meester, Lucien Goethals, Stephen Montague en Ricardo Mandolini.In dit eerste festival wordt alles wat woordgebonden is gebracht als performance waarin de uitspraak, het scenische en de elektronische muziek tot een geheel versmolten worden. Ook het uitvoeren van een compositie op zich wordt vaker in een performancecontext gezien. Het is de eerste maal sinds 1975 dat een dergelijk festival in Vlaanderen plaatsvindt, zegt Jelle Meander, drijvende kracht achter KriKri. Er is wel enige traditie bij Stichting Logos, maar daar ligt de nadruk sterk op klankpoëzie. Voor ons is de koppeling tussen stem en elektronische muziek de constante die alles verbindt. De musicoloog Herman Sabbe noemde het gebruik van elektronica ooit de derde stem, alsof de dichter zichzelf ontdubbelt. Eigenlijk ben je niet meer aan je stem en lichaam gebonden, omdat je onbegrensd kan experimenteren. Als je op een podium gaat staan wordt op je lichaam teruggeworpen. Daar ligt voor ons de kern, stelt Meander.Poëzie wordt meestal gecombineerd met een streepje tapijtmuziek en niet met levende muziek. Dat wijst aan dat dichters vaak erg op het verleden zijn gericht. Wij willen aantonen dat het anders kan, met actuele muziek. Dat is avontuurlijk. De eerste componist die aan bod komt, is de Nederlandse Esther Venrooy (1974). Zij brengt zelf de creatie van haar werk in een performance. In haar werk bouwt zij muzikaal voort op de traditie van Morton Feldman. In het hier gebrachte non-executable floorplans onderzoekt ze gelijkenissen tussen een sonore en een architecturale ruimte, waarbij ze de constructie van dit werk een beetje opvat zoals een ruimte in catalogi voor designmeubels.Van Todor Todoroff (1963) wordt het part I (1997) uit zijn Voices-cyclus gebracht. Daarin herwerkt hij stemmen en percussieve geluiden tot een resonerend ritmisch weefsel met een paar melodische lijnen. De Deens-Amerikaanse componist en saxofonist René Mogensen bouwt voort op de Deense traditie van tekst/klankcomposities. Het tekstmateriaal dat hij gebruikt, komt uit doordeweekse bronnen zoals kranten. De werken die hij hier heeft gecreëerd zijn News Clips Study I en Ecomics 102. Ook de Vlaamse componist Dirk Veulemans (1956) discrimineert voor zijn samples niet op basis van vooronderstelde waarden. Zo gebruikte hij voor het hier gebrachte The Weasel is living on the lofts now (2001) samples uit de gelijknamige natuurdocumentaire. De jonge componist en pianist Bruno Forment (1978), ook bedrijvig in de technoscene, brengt nieuw werk. De poëtische performances met elektronica worden gebracht door Letizia Renzini, Eva Cox, Jelle Meander, Dirk Moelants, Maja Jantar, Jörg Piringer, Hebing Li, BoXon en Takako Hamano.Peter-Paul DE TEMMERMANHet eerste KriKri-festival vindt plaats op zaterdag 31 augustus om 19 u in Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21 te Gent. Kaarten en inlichtingen: 09/225.18.60, Krikri_kri@yahoo.com en www.krikri.be