Advertentie
Advertentie

Het prijskaartje van uw effectendossier

Misschien hebt u het al onder ogen gekregen. Zoniet, dan gebeurt dat zeker de volgende dagen: het rekeninguittreksel met de jaarlijkse afrekening van uw effectendossier. Hoe komt de bankier aan het bedrag op dat papiertje? Is het mogelijk dat bedrag gevoelig te verminderen? En wat kost het mij als ik uit het dossier stap en de fysieke levering van de stukken vraag? Op die vragen trachten we hieronder een antwoord te geven.