Het publiek als milieuhandhaver

Op 25 juni 1998 zag het Verdrag van Aarhus het levenslicht. Door dit verdrag, dat eind vorig jaar in werking trad, worden aan het grote publiek ruime milieurechten toegekend. Daardoor krijgt de consument-burger een nog ruimere toegang tot de milieu-informatie van uw onderneming, nog meer inspraak in de beslissing over aangevraagde milieuvergunningen en meer mogelijkheden om naar de rechter stappen wanneer uw bedrijf de milieuwetgeving niet naleeft.