Het rariteitenkabinet van Vadertje Staat

(tijd) - De Commissie voor gelijkwaardigheid en afwijking, de Dienst Onderwerping, de Genetische Commissie voor de melkproduktiegeschiktheid bij runderen, de Commissie van advies voor de stoomtuigen, de Proefbank van vuurwapens te Luik: het zijn slechts enkele voorbeelden van de talrijke commissies, comités, instellingen en diensten die de overheid rijk is, maar waarvan we het bestaan niet bevroeden. Het zijn de schatten op onze overheidszolder. Achter het stofferige uiterlijk van hun overjaarse, vaak hyperwetenschappelijke en af en toe ook misleidende officiële benaming blijkt soms nog heel wat activiteit schuil te gaan. Sommige rariteiten hebben hun bestaansreden gehad, andere hebben ze nog steeds.Een voorbeeld bij uitstek van een commissie waarvan de benaming je om de tuin leidt, is de doorzichtigheidscommissie. Anders dan haar naam laat vermoeden, heeft ze geen uitstaans met de transparantie (of juist het gebrek daaraan) in het bestuur van dit landje. De commissie heeft onder meer tot opdracht advies uit te brengen over het therapeutisch belang van een geneesmiddel in de farmacologische groep waartoe het behoort.