Advertentie
Advertentie

Het recht op staken kan niet ernstig betwist worden.

Staken is een individueel recht dat collectief wordt uitgeoefend. De staking moet evenredig zijn met de ernst van het sociaal conflict en moet een doel hebben. Is aan een voorwaarde niet voldaan, dan kan de staking een onrechtmatig karakter krijgen. Ook het recht op staken kan immers misbruikt worden.