Het regenwoud heeft remedies

Enige tijd geleden vond in New York het derde sjamanencongres plaats. De genezers kwamen uit alle heilige hoeken van de wereld, niet alleen uit de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Azië, maar zelfs uit de toendra van Siberië. Tot voor kort werden sjamanen door de wetenschappers weggehoond als charlatans, maar steeds meer wordt erkend dat ze van hun voorouders bijzondere kennis over de geneeskracht van planten erfden. Farmaceutische bedrijven beginnen met stammen en overheden contracten af te sluiten.Bert Roeyen