Het registratierecht bij onttrekking van onroerend goed aan een CVBA

bedraagt 10 procent, net zoals bij een NV. Een CVBA is gewoon onderworpen aan de vennootschapsbelasting, maar een erkenning kan wel enkele fiscale voordelen opleveren. De CVBA kan een perfect vehikel zijn voor een minderheidsaandeelhouder die zeggenschap wil, bijvoorbeeld in het kader van een successieplanning.