Advertentie
Advertentie

Het scheermes in de markt: de terugtocht van de bevlekten

(tijd) - Listeria in paté, scheermesjes in babyvoeding, plots accelererende auto's, benzeenhoudend bronwater, hoofdpijnpillen met cyanide, rattenvergif in Marsrepen, spiraaltjes met konstruktiefouten, spelden in luiers, anti-artritispillen met dodelijk gevolg... Perrier is geen alleenstaand geval, integendeel. Krisismanagement schiet meestal tekort voor de terecht beschuldigde zowel als voor de onterecht bevlekten van kollektieve schrikreakties.