@ Het Simple Network Management Protocol (SNMP), een communicatieproto

col voor netwerken en aanverwanten zoals routers en printers en een van de belangrijke onderdelen van het internet, bevat ernstige fouten, meldt het Computer Emergency Response Team (CERT). Het centrum vreest talloze aanvallen van hackers. Een Finse universiteit ontdekte de fouten in het SNMP vorig jaar al en speelde die via het CERT door naar ICT-bedrijven. Bedrijven als Cisco en Microsoft bereiden dan ook al een tijdje patches of beveiligingsoplossingen voor. Waarnemers menen echter dat de hackers de lekken al hebben ontdekt.@ British Telecom (BT) maakt aanspraak op de Amerikaanse hyperlinks. Als het van de Britse telecommunicatiegroep afhangt, zullen Amerikaanse surfers binnenkort moeten betalen als zij van de ene site doorklikken naar de andere. BT beweert sinds 1989 het Amerikaanse patent op hyperlinks te bezitten en daagt een van de eerste internetproviders in de VS voor de rechter. Uit een eerste hoorzitting blijkt dat BTs kansen op succes klein zijn.BT zegt in 1976 al een patent op hyperlinks te hebben aangevraagd. Daarom daagt de groep Prodigy, een van de allereerste internetproviders in de VS, voor de rechter en eist het dat die voortaan betaalt om webpaginas met links aan zijn klanten aan te bieden. Probleem is natuurlijk wel dat dit systeem net één van de belangrijkste bouwstenen is van het web. Als de telecomgroep door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld, dan zullen ook andere Amerikaanse providers worden aangeklaagd. Europese internetaanbieders blijven buiten schot, want het patent op hyperlinks zou alleen nog in de Verenigde Staten geldig zijn. Waarnemers geloven niet dat BT veel kans maakt om de rechtszaak te winnen. Er bestaat immers nog altijd bijzonder veel discussie over wie het hyperlink-systeem nu eigenlijk heeft uitgevonden. Ook de New Yorkse rechter die een eerste hoorzitting in de zaak voorzat, lijkt weinig onder de indruk van het betoog van BT. De taal waarin het patent is geschreven, is archaïsch. Computers uit 1976 vergelijken met computers uit 2002, is zowat hetzelfde als mammoets vergelijken met vliegtuigen, verklaarde de rechter.