Het sociale gevoel van een Belgische topmanager

Er bestaan te veel heilige huisjes in ons maatschappelijk bestel, en het vertrouwen tussen werkgevers en vakbonden is te klein. Uiteraard moeten we ons sociaal vangnet behouden, maar dat kan enkel als de economische basis gezond is. Aan het woord is Marc Descheemaecker, de Antwerpenaar die als no nonsense-manager allerlei waters doorzwom en de jongste jaren carrière maakte bij ISS. Descheemaecker vindt het ongehoord dat de federale regering terugkeerde op haar belofte om de sociale lasten voor de werkgevers verder te verminderen. Denis BOUWEN en Tom MICHIELSEN