Het sociale statuut van de bestuurder

Corporate governance beoogt transparantie en responsabilisering te brengen in het bestuur van vennootschappen. Opvallend is de aanwijzing van een vaste vertegenwoordiger indien een bestuursmandaat wordt uitgeoefend door een rechtspersoon. Die vaste vertegenwoordiger draagt dezelfde strafrechtelijke en burgerrechtelijke verantwoordelijkheid als de rechtspersoon-bestuurder zelf. Een andere opmerkelijke maatregel is de formalisering van het directiecomite van een NV. In de praktijk gaat het al om het orgaan dat belast is met de dagelijkse werking van de onderneming. Zijn vaste vertegenwoordigers of directieleden zelfstandigen of werknemers? Een en ander hangt af van het statuut dat de betrokkene al heeft.