Het stille einde van de CPC's van Bank Degroof

(tijd) - Belcofi betaalt 1,4 miljard fr. goodwill op de verwerving van de aandelen Sofinim. Het goede nieuws voor de aandeelhouder van Sofinim is dat de vennootschap blijkbaar interessante meerwaarden herbergt. De vraag stelt zich of het resterend handvol bezitters van de wat aparte categorie van 'aandelen' Sofinim, de zg. CPC's, zich ook in hun handen mogen wrijven. De realiteit is dat de markt niet rijp is gebleken voor de innovatie van Bank Degroof.Sofinim stond zes jaar geleden centraal in een financiële innovatie van Bank Degroof. Sofinim, een toen nog volle NIM-dochter, besloot 568.000 CPC's (certificats de participation - participatiecertificaten) uit te geven. Bank Degroof was de architect van het produkt Degroof maakte gebruik van de wetgeving op winstbewijzen om het papier juridisch in te kaderen.