Het strategische belang van belonen

(tijd) - Werknemers die bijdragen tot het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen anders betalen, heet in het vakjargon strategisch belonen. Anders gezegd, de 'beste' medewerkers worden ook 'beter' betaald. Maar de bedrijfsstrategie en de beloningsstrategie liggen nog al te vaak te ver uit elkaar. Bij Interbrew werkt men al enige tijd aan de brug tussen beide.