Het suksesverhaal van Food Lion duurt onverminderd voort

(tijd) - De Amerikaanse dochter van de Belgische distributiegroep Delhaize "De Leeuw' heeft opnieuw - wie zal het nog verbazen - puike resultaten voorgelegd over de eerste drie kwartalen. De nettowinstcijfers in het derde kwartaal ogen nochtans iets minder doordat Food Lion een forse lifo-reserve aanlegde tegen voorraadverminderingen ten gevolge van de VS-inflatie. Dergelijke reserves hebben het voordeel dat de belastbare winst verminderd wordt. Bij Food Lion bespaart men inderdaad op alle vlakken.