Advertentie
Advertentie

Het tweede overleg van de laatste kans

(tijd) - De federale werkgeversorganisaties en vakbonden gunnen zich de komende weken wat rust. Na slopende gesprekken ter voorbereiding van het EU-banenplan zijn ze het onderhandelen een beetje moe. En ze moeten de batterijen opladen voor een nieuwe overlegronde, in het najaar. Sommigen spreken al voor de tweede keer over het overleg van de laatste kans: als de onderhandelingen weer mislukken, zou dat de definitieve doodsteek geven aan het ooit zo geroemde Belgisch overlegmodel. Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen. Maar zeker is wel dat het deze herfst bijzonder harde noten om te kraken zullen zijn.Volgende week bezorgt België zijn meerjarenprogramma voor de werkgelegenheid aan de Europese Commissie. Dat is iets later dan voorzien: normaal moesten de EU-lidstaten hun respectieve banenplannen tegen 15 april indienen. Maar premier Dehaene heeft zich een beetje meer tijd toegemeten, kwestie van de sociale partners maximaal te betrekken bij de redactie van het tewerkstellingsprogramma.