"Het vangen van de vis'

(tijd) - Zo veel mogelijk anderen - laten we ze partners noemen - mee laten opdraaien voor de kosten van een investering. Op die manier zou je de aanpak van Disney kunnen omschrijven, ook op marketingvlak. Zo worden de advertentie- en promotiekosten voor de opening van het pretpark Euro Disney op meer dan 100 miljoen dollar geschat, maar Disney zelf nam maar een fraktie van dit bedrag voor zijn rekening.