Het verborgen kapitaal van de democratie

Jeugdbewegingen zijn van onschatbare waarde voor de Belgische democratie. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de politoloog Marc Hooghe. Waar andere landen in de jaren tachtig een teruggang beleefden in de participatie van jongeren in het verenigingsleven, bleef dat in België vrijwel gelijk. Met name de Belgische jeugdbewegingen doen het in vergelijking met andere landen heel goed. Jongeren uit die jeugdbewegingen worden sneller politiek actief, zegt Hooghe. Ze weten hoe ze dingen voor elkaar moeten krijgen en wie ze daarvoor kunnen bellen.DaniËl Rovers Foto: Caroline Vincart