Het verdiende loon van de topmanager

(tijd) - Vooral in Nederland en Groot-Brittannië stijgt de jongste tijd de verontwaardiging over de exorbitant hoge lonen van topmanagers. En hoewel Belgische topmanagers beduidend minder verdienen dan hun buitenlandse collega's, wekken ze ook hier afgunst. De vraag is niet alleen of die hoge lonen, bonussen, premies en opties gerechtvaardigd zijn, maar ook of ze ethisch verantwoord zijn. Toon Vandevelde, gewoon hoogleraar van het centrum voor economie en ethiek aan de KULeuven, geeft een genuanceerd antwoord.